Het pensioensysteem gaat veranderen. Wat wordt anders?

Geplaatst door | 2 comments Pensioenen

Vorig jaar is er door het kabinet en de sociale partners een aanzet gegeven tot de herziening van het huidige pensioenstelsel. De belangrijkste wijziging is het verdwijnen van de ‘pensioenaanspraak’. Hiervoor in de plaats komt een premieregeling waarbij de werknemer een persoonlijk pensioenvermogen kan opbouwen. Een gesprek met Joop van de Groep FFP, vermogensbeheerder bij VRY van Fintessa.

Het pensioensysteem gaat veranderen. Wat wordt anders?Toekomstige pensioenovereenkomsten krijgen een meer individueel karakter. Het risicoprofiel wordt gekoppeld aan de leeftijd. Dit betekent dat voor jongere deelnemers risicovoller wordt belegd dan voor oudere deelnemers (lifecycle-principe). Vanaf de pensioendatum wordt er doorbelegd en ontvangt de gepensioneerde een variabele uitkering die meebeweegt met de beleggingsresultaten. Wenst de gepensioneerde een vaste uitkering op rentebasis dan blijft die keuze bestaan.

Welke vormen van fiscaal vriendelijk beleggen voor de oude dag zijn mogelijk, en wat zijn de verschillen?

De fiscus stelt voorwaarden aan de wijze waarop de lijfrente-uitkering moet worden vormgegeven. Het is niet toegestaan om de lijfrente in één keer uit te keren. Als dat wel gebeurt dan wordt de gehele waarde progressief belast met inkomstenbelasting en daar bovenop wordt er ook nog een fiscale boete van 20% (revisierente) over de totale waarde in rekening gebracht.

Wettelijk zijn er diverse lijfrentevormen. VRY van Fintessa biedt de volgende twee vormen aan.:

Ten eerste de oudedagslijfrente:

De uitkering kan op elk gewenst moment ingaan, maar uiterlijk in het kalenderjaar van het vijfde jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd. De minimale uitkeringsduur is twintig jaar plus het aantal jaren dat de uitkering ingaat voor de AOW-leeftijd.

Ten tweede de tijdelijke oudedagslijfrente:

Het beginnen met uitkeren kan al vanaf het kalenderjaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt wordt en ook hier geldt dat de uitkering uiterlijk in het kalenderjaar van het vijfde jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd moet ingaan. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om de uitkering in te laten gaan in het jaar waarop de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. De uitkeringsperiode duurt minimaal vijf jaar en de uitkering mag in principe niet hoger zijn dan € 22.089,00 per jaar (cijfer 2020).

Over de waarde van de lijfrenterekening bij VRY van Fintessa is geen vermogensrendementsheffing verschuldigd. De uitkeringen zijn wel belast met inkomstenbelasting en (sociale) premies. VRY van Fintessa is daarom verplicht om loonheffing in te houden. Jaarlijks verstrekt VRY van Fintessa een jaaropgave. De eventueel te veel ingehouden loonheffing kan worden verrekend bij de aangifte Inkomstenbelasting.

Nog een vraag over beleggen met de vrijvallende lijfrente. Bij overlijden komt de waarde toe aan uw nabestaanden. Hoe zit dat fiscaal?

Bij overlijden komt het tegoed op de lijfrenterekening toe aan de erfgenamen. Van de erfgenamen is een verklaring van erfrecht nodig om vast te kunnen stellen wie de erfgenamen zijn.

In het geval dat de uitkeringen nog niet zijn ingegaan, kunnen de erfgenamen met het tegoed uiterlijk op 31 december van het tweede kalenderjaar na overlijden een nabestaandenlijfrente aankopen.

Als er geen nabestaandenlijfrente wordt aangekocht dan is er sprake van afkoop. Over het tegoed wordt loonheffing ingehouden en ook hier is de revisierente van 20% verschuldigd.

Als de uitkering wel al is ingegaan, dan kunnen de erfgenamen de uitkering ook voortzetten tot de oorspronkelijke einddatum.

De erfgenamen betalen inkomstenbelasting over de uitkeringen die zij ontvangen. Over de waarde is geen erfbelasting verschuldigd, maar de waarde vermindert wel de vrijstellingen die voor de erfbelasting van toepassing zijn (erfbelasting wijkt voor inkomstenbelasting).

Het ‘nieuwe’ pensioenbeleggen, is dat het ei van Columbus?

Ja, want er ontstaat keuzevrijheid. Bij VRY van Fintessa worden de lijfrentekapitalen belegd volgens de beleggingsfilosofie van Fintessa Vermogensbeheer. Dit betekent dat er wereldwijd gespreid belegd wordt in multinationals met een goede verhouding tussen waarde- en groeiaandelen. Voor VRY van Fintessa wordt die vertaald naar indextrackers waarin de pensioenkapitalen belegd worden. Fintessa is een onafhankelijke vermogensbeheerder en heeft daarom geen eigen (dure) huisfondsen. Dagelijks worden de effecten gemonitord en indien noodzakelijk vindt er maandelijks een herijking van de effectenportefeuille plaats.

Bij VRY van Fintessa wordt er belegd volgens het lifecycle-principe; de looptijd bepaalt de mate van risico. Hoe langer de looptijd hoe hoger het risicoprofiel. Naarmate de einddatum dichterbij komt wordt het risico afgebouwd.

Met pensioenbeleggen van VRY van Fintessa worden de deelnemers volledig ontzorgd en kunnen dus optimaal genieten van hun (toekomstig) pensioen.

Wie is er het meeste bij gebaat: de jongeren of de ouderen?

Beiden zijn gebaat bij VRY van Fintessa. Vooral jongeren kunnen profiteren van de verandering van het pensioenstelsel. Dit heeft alles te maken met de afschaffing van de doorsnee premie. In het huidige pensioenstelsel betalen jongeren tot 45 jaar te veel premie en ­ouderen vanaf 45 jaar te weinig. Jongeren subsidië­ren als het ware de ouderen. Door de vergrijzing en flexibilisering van de arbeidsmarkt is dit systeem niet langer houdbaar. Daarom is besloten om de doorsnee premie af te schaffen. Voortaan bouw je met de ingelegd premie een eigen pensioenkapitaal op. Jongeren bouwen dus zelf meer pensioen op. Maar ouderen lopen de subsidie mis die ze zelf wel betaald hebben. Om dat te compenseren is er een bedrag nodig van 60 tot 100 miljard euro. De overheid en de sociale partners zijn er nog niet over uit wie deze rekening gaat betalen.

Toekomstige uitkeringen zijn afhankelijk van het behaalde rendement. Zullen de verschillen niet groter worden? Iemand die op de top van de markt is ingestapt, zeg maar eind vorige eeuw in termen van de AEX, heeft minder rendement behaald dan iemand die begin 2009 is begonnen?

Het pensioenbeleggen kent twee fases namelijk de opbouwfase en de uitkeringsfase. Het opbouwen van het pensioenkapitaal gaat geleidelijk door periodiek een bedrag opzij te zetten. Bij pensioenopbouw via de werkgever zal dat veelal maandelijks zijn. Voor zelfstandigen vindt de opbouw meestal jaarlijks plaats. Door de periodieke premiestortingen is de opbouw van het pensioenkapitaal minder gevoelig voor de beursschommelingen dan bij een éénmalige grote kapitaalstorting.

Hetzelfde principe is ook van toepassing in de uitkeringsfase. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd loopt de oudedagslijfrente nog 20 jaar. Als er gekozen wordt voor een maandelijkse uitkering dan vinden er dus in totaal 240 uitkeringen plaats. Het aantal participaties dat verkocht wordt, is iedere maand gelijk. Maar de waarde van de participaties beweegt mee met de koersschommelingen op de aandelenbeurzen. Bij koersstijgingen op de beurs stijgen de uitkeringen mee en bij koersdalingen dalen de uitkeringen mee. Naarmate de einddatum dichterbij komt zullen de koersuitslagen minder groot zijn omdat er minder risicovol belegd wordt.

Kunnen deelnemers zelf beslissen waarin ze willen beleggen?

Pensioenbeleggen bij VRY van Fintessa is zo ingericht om de deelnemers maximaal te ontzorgen. Ze hoeven niet na te denken over het risicoprofiel en er is geen keuzestress wat betreft de verschillende beleggingsmogelijkheden. Bij VRY van Fintessa laat je het beleggen over aan de experts van Fintessa Vermogensbeheer.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!


Deel dit artikel

2 reacties op “Het pensioensysteem gaat veranderen. Wat wordt anders?

  1. Weer iemand die pensioen en lijfrente door elkaar gebruikt. Wees toch duidelijk en gebruik een wijziging van het pensioenstelsel (overeenkomst tussen werkgever en werknemer) niet om mensen die een privé voorziening treffen (lijfrente!) te overtuigen dat ze hun lijfrentekapitaal anders kunnen inzetten. Pensioenkapitaal kan namelijk niet zomaar ondergebracht worden bij VRY van Fintessa. Laat je over pensioen vooral adviseren door een gecertificeerd pensioenspecialist.

    • In de volksmond wordt inderdaad pensioen, lijfrente en toekomstvoorzieningen door elkaar gebruikt. Als je er met een bril van een specialist naar kijkt, is bovenstaande opmerking volledig terecht. Vandaar dat lijfrentebeleggen van Vry van Fintessa uitsluitend op basis van execution only afgesloten kan worden. Potentiële klanten die twijfelen of dit product bij hun past, worden doorverwijzen naar financieel- cq pensioenspecialisten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar het nieuws overzicht

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op 'Accepteren' hieronder, dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten